Csontpótlás BIONIKA titán háló alkalmazásával

 

Előzmények

B. S.-né 60 éves páciens azzal a határozott kéréssel fordult hozzánk, hogy „szabadítsuk meg” több, mint tíz éve viselt, felső kivehető pótlásától. A fizikális vizsgálat, és a 3D CBCT egyaránt kifejezett csontinvoluciót mutatott. A lehetőségekről a konzultációk során részletes felvilágosítást kapott. Mivel a beteg a csont autotransplantatiotól elzárkózott, egyetlen út a processus alveolaris hasításos, ún. split technikával történő alkalmassá tétele az implantatumok befogadására, szükség esetén csontpótló alkalmazsával. Ezen kívül a sinus lift alkalmazása is elkerülhetetlennek látszott.

Posztoperatív panoráma rtg

 

A műtét

Megfelelő előkészítés után, kétoldali gerincéli feltárásból, a szegényes csontkínálat, és penge szerűen elvékonyodott processus alveolaris miatt a hasításos eljárással végeztük az implantátumok behelyezését. Osteotom használatával igyekeztünk minél nagyobb volumenű saját csontállományt megőrizni. 3,8 mm átmérőjű implantátumok behelyezésére volt így lehetőség, megfelelő pozicionálással, és jó primer stabilitással. Kivéve a bal felső 3-as régióját. Itt olyan elvékonyodott volt a processus alveolaris, hogy lassú, kíméletes tágítással is csak a 3,3 mm átmérő volt az elérhető.

Az implantátum óvatos behelyezésének utolsó fázisában a vestibularis corticalis megrepedt, és gyakorlatilag teljes hosszában láthatóvá vált az implantátum felszíne. Ez a körülmény a beültetés tervezett módon való megvalósulásának ellehetetlenülését jelentette. A páciensnek tett ígéret egy pillanat alatt szertefoszlani látszott, vagy a tervezettől eltérően egy jóval hosszabb, és több műtétből álló kezelés lehetősége merült fel. Ekkor jött a probléma megoldását jelentő ötlet! Néhány hónappal korábban kapcsolatba kerültünk a BIONIKA céggel, és vásároltunk tőlük a 0,2 mm-es titán hálójukból, és az ehhez használt rögzítő csavarokból. Szerencsére felhasználásra készen, steril állapotban mindez rendelkezésünkre állt. A lemezt ollóval könnyedén az anatómiai viszonyoknak megfelelően individualizáltuk, és a processus alveolaris felszínéhez adaptáltuk. A többi implantátum behelyezése során szegyűjtött csontforgácsot, csontpótlóval (OSSEO+B-3M COMPANY) kevertük. Az így nyert masszát 2-3 mm vastagságban vittük föl a processus alveolaris vestibularis felszínére, a sérült csontfelszínt teljesen, túldimenzionálva lefedve. Erre helyeztük az adaptált titán hálót, amit két csavarral rögzítettünk, majd a mucoperiosteumot tovafutó atraumaticus matrac öltésekkel egy rétegben zártuk.

Eseménytelen postoperatív szak, elsődleges sebgyógyulás után ismét viselte a korrigált felső fogsorát,

Az adaptált háló az eltávolításkor

majd két hónap elteltével távolítottuk el a titán lemezt. A csontpótló integrálódott, a processus alveolaris conturja normalizálódott. Ezt követően két hónap múlva lege artis implantátum felszabadítás, majd körhíddal protetikai rehabilitáció történt.

A kész műcsonkok in situ

A végeredmény

 

Következtetések

A fentiekben ismertetett módszer jól alkalmazhatónak tűnik olyan esetekben, amikor megfelelő mechanikai védelmet igénylő csont transplantatum, ill. csontpótló anyag rögzítése a cél A titán háló kiküszöböli a mikromozgásokat, biztosítja a kontúrok stabilitását.

Cikk információ

  • Szerző | Dr. Joós Gyula
  • Dátum | 2014. 01.01
  • URL | www.bionika.hu