Oldal kiválasztása
BIONIKA MDI Implant, o-gyűrűs sapkával

MDI

Implant System

Jellegzetes konstrukciós és alkalmazási sajátosságok:

Az átlagosnál keményebb és vékony csontszerkezetnél alkalmazható, kivehető fogművek esetén. • Minimál invazív beavatkozás – transzgingivális műtéttechnikai lehetőség • Rugalmas fogmű kapcsolat • Nagy primer stabilitás – azonnali “terhelhetőség”, 35 Ncm feletti nyomatékkal becsavarva az állcsontba  •  Imtec MDI kompatibilitás

Polírozott felület a 2-4mm sulkus méretnek megfelelően   •  A sulkus magassághoz igazodó csavarválasztási lehetőség • Kúpos, önkompressziós, önvágó, önzáró menetforma • Nagy menetemelkedés  • Önvágó menetélek, elfordulás gátló funkcióval (2,9mm átmérő esetében).

Innen letölthető az MDI implantációs rendszer katalógusa, pdf formátumban.

Kattintson a bal oldali képen és máris megnézheti a teljes katalógusunkat, melyben megtalál minden lényeges információt az implantációs rendszerrel kapcsolatban.

DAT-02 v01 Adatkezelési tájékoztató – 2018.05.25.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTAZÓ

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

 Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

 Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

 A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.