Teledentisztika

Mire és hogyan használható?

A teledentisztika egy olyan online fogorvosi szolgáltatás, amely lehetővé teszi a páciensek és a fogorvosok számára, hogy valós idejű videókonferenciát tartsanak anélkül, hogy fizikailag jelen lennének ugyanazon a helyszínen.

A COVID-19 világjárvány idején vált népszerűvé, mivel számos előnnyel jár, például költség- és időmegtakarítással, valamint mindkét fél számára nagyobb kényelemmel. Bár a távorvoslásnak vannak korlátai, mégis hatékony eszköz lehet a távoli fogászati ellátást igénylő fogorvosok és betegek számára.

A mesterséges intelligencia a fogászatban - BIONIKA

A sikeres teledentisztikai gyakorlat érdekében a fogorvosoknak szoros orvos-beteg kapcsolatot kell kialakítaniuk és olyan telekommunikációs megoldást kell választaniuk, amely megfelel a klinikai követelményeknek és az adatvédelmi törvényeknek. A betegeket megfelelően tájékoztatni kell az online konzultáció előnyeiről, hátrányairól és korlátairól. A fogorvosoknak be kell tartaniuk a tájékozott beleegyezésre, a magánélet védelmére és a titoktartásra vonatkozó irányelveket és eljárásokat. Bár a távorvoslásnak vannak korlátai, mégis hatékony eszköz lehet a távoli fogászati ellátást igénylő fogorvosok és betegek számára.

Az egészségügyi rendszer a technológia és a távközlés fejlődésével gyors változásokon megy keresztül. A telemedicina, a távegészségügy egyik ága, a kommunikációs hálózatokat használja arra, hogy korlátozott hozzáféréssel és erőforrásokkal rendelkező régiókban egészségügyi létesítményeket és orvosi oktatást biztosítson. A távfogászat, a távegészségügy egyik alágazata, az információs technológiát használja a távoli fogászati ellátás, tanácsadás és oktatás biztosítására. Először 1994-ben kezdték el tanulmányozni az amerikai hadsereg Total Dental Access Project (Teljes fogászati hozzáférés projektje) keretében. A távfogászat három fő módon használható: fogorvosok közötti konzultációk, valós idejű videókonferenciák távoli helyeken lévő fogorvosok és betegek között, valamint a betegek távoli megfigyelése. Ezen megoldások hozzájárulnak a fogászati egészségügyi ismeretek bővüléséhez és megkönnyítik a hatékony információcserét a beteg és a fogászati szakember között, ami jobb kezelési eredményekhez vezethet. A valós idejű videókonferenciák a távfogászat preferált módszere, amely előnyöket kínál az egyszerű mobil konzultációkkal szemben. Az online videókonferenciák iránti növekvő kereslet kielégítéséhez azonban elengedhetetlen a technikai infrastruktúra javítása és a megfelelő esetek kiválasztása. Az orvos-beteg kapcsolat kialakítása és a megfelelő irányelvek betartása az online konzultációk során alapvető fontosságú. Összességében a teledentisztika ígéretes megoldásnak tűnik a fogorvosok és a betegek számára.

A teledentisztikában alkalmazott technológiák

A távfogászat, amelyet a fejlődő információs és kommunikációs technológia (IKT) tesz lehetővé, világszerte forradalmasítja a szájüregi egészségügyi ellátást. Megkönnyíti a betegek, a fogorvosok és a szakemberek közötti kapcsolatot a diagnózis és a kezelés érdekében. A távfogászatban az interakció két fő típusát különböztethetjük meg. Az egyik típus az előre rögzített média, ami úgynevezett aszinkron rendszereket foglal magában, a másik típus pedig a „valós idejű”, úgynevezett szinkron rendszereket takarja. 

A távfogászatban alkalmazott tároló és továbbító rendszer lehetővé teszi a klinikai információk, köztük a képek virtuális tárolóhelyen történő tárolását, hogy azokat diagnosztikai referenciaként és kezelési tervként lehessen használni. Emellett értékes eszközként szolgál a páciensek tanácsadásához, még a távoli betegek esetében is. A fogorvosok és a szakorvosok könnyen kicserélhetik a beteginformációkat, a képeket és az egészséggel kapcsolatos adatokat, és szükség esetén más szakemberek véleményét és tanácsát kérhetik. Az ilyen rendszerek jellemzően alacsony sávszélességű internetkapcsolatokkal is jól működnek.

A valós idejű teledentisztikai módszerek a fogorvos, a szakorvosok és a páciens közötti videóhívást vagy -konferenciát foglalják magukban. Ez az interaktív megközelítés lehetővé teszi számukra a klinikai és általános információk, a kórtörténet, a röntgenfelvételek és a laboratóriumi leletek gyors áttekintését a diagnózis felállításához. A valós idejű kép- és információcsere javítja az orvos megértését, és fokozza a pácienssel való kommunikációt.

A távoli betegirányítás a távorvoslás újdonsága, amely lehetővé teszi a fogorvosok és a klinikai szakértők számára, hogy közvetlenül a betegek otthonából gyűjtsenek részletes egészségügyi információkat, és továbbítsák azokat a klinikai központokba. A fő előny az egészségügyi költségek csökkentése. Emellett a mobil kommunikációs eszközök, például a mobiltelefonok és a táblagépek értékes eszközeivé váltak a közegészségügyi oktatásnak és promóciónak.

A teledentisztika alkalmazása

Diagnózisban:

A teledentisztika számos jelentős előnnyel jár, többek között az egészségügyi ellátásban mutatkozó egyenlőtlenségek minimalizálásával, a betegek szakmai tanácsadáshoz való hozzáférésének javításával, a kezelési idő csökkentésével a minőség romlása nélkül, valamint a várakozási idő drasztikus csökkentésével. Lehetővé teszi a szájüregi diagnosztikához és kezeléshez való könnyű hozzáférést. A teledentisztika döntő szerepet játszik a rosszindulatú szájüregi elváltozások korai felismerésében, ami gyorsabb kezelési intézkedésekhez, valamint a szájüregi rákterápia hatékonyságának és biztonságának javulásához vezet. Megkönnyíti a fogorvosok és a szakemberek közötti kommunikációt, fokozva a távdiagnózis pontosságát, különösen akkor, ha több szakembert vonnak be a diagnosztikai folyamatba.

A száj- és állcsont- és állkapocssebészetben:

Korábbi kutatások kimutatták, hogy a teledentisztika hatékony a konzultáció, a betegvizsgálat, a kezeléstervezés és az utógondozás terén az arc- és állcsontsebészetben. A páciensek és a fogorvosok nagyra értékelik a telefonos rendelésen keresztül történő teledentisztikát különböző betegkategóriák esetében, különösen akkor, amikor a személyes értékelés kihívást jelent, mint például a temporomandibuláris rendellenességek, nyálmirigy-rendellenességek, fej-nyaki rákos megbetegedések és ortognatikus sebészeti eseteknél. A vizsgálatok mind a fogorvosok, mind a betegek részéről összességében pozitív véleményt mutattak, a traumás esetek nagyfokú, de a temporomandibuláris ízületi rendellenességek esetében alacsonyabb elfogadottságot mutattak. Bár a legtöbb fogorvos elégedett a teledentológiával, néhányan aggodalmukat fejezik ki annak hatékonyságával kapcsolatban a fizikális vizsgálatok korlátai miatt, amelyek hiányos diagnózisokat eredményezhetnek.

Fogszabályozásban:

A távfogászat egyre népszerűbbé válik a fogszabályozásban, lehetővé téve a távoli konzultációt és felügyeletet a páciensek számára virtuális módszerekkel és a mesterséges intelligencia alapú, fényképek vagy videók segítségével történő kezelés-ellenőrzéssel. Különösen hasznos a kezdeti fogszabályozási konzultációk, a kezelés értékelése és a kisebb fogszabályozási vészhelyzetek esetében, mivel csökkenti a személyes látogatások szükségességét, valamint kényelmet és költséghatékonyságot biztosít. Bizonyos, a szájüreg közvetlen hozzáférését igénylő eljárások azonban nem végezhetők el a teledentisztika segítségével, hiszen még foglalkozni kell a megfelelő adatok kinyerésével, annak érdekében, hogy a helyszíni konzultációk minősége megmaradjon.

A helyreállító fogászatban és az endodontia területén:

Az endodontia, a fogászat egy speciális ága, amellyel az endodontológusok foglalkoznak. A távfogászat döntő szerepet játszhat a hátrányos helyzetű betegek endodontiai ellátásában. A magasan képzett endodontológusok távolról segíthetik az általános fogorvosokat a gyökércsatorna-nyílások felismerésében azáltal, hogy telefonon keresztül útmutatást és utasításokat adnak. Az internetet kommunikációs médiumként használó távfogászat eredményesnek bizonyult az elülső fogak periapikális elváltozásainak diagnosztizálásában, ami kettős előnnyel jár: csökkenti a költségeket és növeli a távoli betegek számára a sürgősségi segítségnyújtás elérhetőségét.

A gyermekfogászatban:

A gyermekek száj- és fogászati egészsége jelentősen befolyásolja általános egészségi állapotukat és jólétüket. A gyermekfogorvosok az információ és a távközlés technológiai fejlődését felhasználhatják pácienseik kiszolgálására és a jobb szájhigiénés szokások előmozdítására. A teledentisztika lehetővé teszi a telefonos megelőző tanácsadást, a diétás táblázatok e-mailben történő elküldését és az online foghigiéniai források bevezetését. Hasznos lehet a késleltetett fogkibújással vagy egyéb fejlődési problémákkal küzdő gyermekbetegek számára. A teledentisztika legfőbb előnye, hogy megszűnik a személyes látogatások szükségessége, de egyes betegek számára az okostelefonok vagy számítógépek költségei miatt kihívást jelenthetnek.

A fogorvos – beteg kapcsolat

A fogorvos-beteg kapcsolatban a kölcsönös bizalom alapvető fontosságú, amikor a fogorvos a szükséges információkat kéri, a páciens pedig beleegyezik a kezelési szabályzatba. Ennek a megállapodásnak kölcsönös egyetértésen kell alapulnia és tartalmaznia kell az online konzultációk végrehajtására vonatkozó konkrét szabályokat. Mivel a fogorvosok és a páciensek orvosi ismeretei között eltérés lehet, a fogorvosoknak elegendő információt kell nyújtaniuk az online konzultációk előnyeiről és hátrányairól. 

Teledentisztika: fogorvos – beteg kapcsolat
Forrás: Islam et al. (2022)

A teledentisztika legnagyobb előnye a betegek számára nyújtott kényelem, a hosszú várakozási idők csökkentése, valamint az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítása, főleg azokon a településeken, ahol a fogorvosi szolgáltatások nehezebben érhetők el. Fontos megjegyezni, hogy nem minden fogászati probléma kezelhető távolról! Szükség esetén személyes konzultáció során kell eldönteni, hogy a továbbiakban milyen formában szükséges folytatni az adott páciens kezelését. 

A BIONIKA szívesen fejleszt ki Önnel közösen új megoldásokat, akár a mesterséges intelligencia alkalmazásával.

Lépjen velünk kapcsolatba:

Források:

1. Bhambal A., Saxena S., Balsaraf S.V. Teledentistry: Potentials unexplored. J. Int. Oral. Health. 2010;2:1–6.
2. Estai M., Kanagasingam Y., Tennant M., Bunt S. A systematic review of the research evidence for the benefits of teledentistry. J. Telemed. Telecare. 2018;24:147–156. doi: 10.1177/1357633X16689433. 
3. Khan S.A., Omar H. Teledentistry in practice: Literature review. Telemed. E-Health. 2013;19:565–567. doi: 10.1089/tmj.2012.0200. 
4. Rocca M.A., Kudryk V.L., Pajak J.C., Morris T. The evolution of a teledentistry system within the Department of Defense. Proc. AMIA Symp. 1999:921–924. 
5. Cook J., Austen G., Stephens C. Videoconferencing: What are the benefits for dental practice? Br. Dent. J. 2000;188:67–70. doi: 10.1038/sj.bdj.4800391. 
6. Talla P.K., Levin L., Glogauer M., Cable C., Allison P.J. Delivering dental care as we emerge from the initial phase of the COVID-19 pandemic: Teledentistry and face-to-face consultations in a new clinical world. Quintessence Int. 2020;51:672–677. 
7. Jain A., Bhaskar D.J., Gupta D., Agali C., Gupta V., Karim B. Teledentistry: Upcoming Trend in Dentistry. J. Adv. Med. Dent. Sci. 2013;1:112–115.

8. Islam, R., Islam, R., Ferdous, S., Watanabe, C., Yamauti, M., Mohammad Khursheed Alam and Sano, H. (2022). Teledentistry as an Effective Tool for the Communication Improvement between Dentists and Patients: An Overview. [online] 10(8), pp.1586–1586. doi:https://doi.org/10.3390/healthcare10081586.

Cikk információ