BIONIKA 35 éve a fogászati implantológiáért!

Beszámoló egy ünnepi megemlékezésről- 2024. 02. 02.

A 2024. február 2-án megrendezésre kerülő ünnepi “Új irányok az implantációs protetikában” című konferencia házigazdája, a BIONIKA Klub néven ismert Bionika Munkabizottság volt, amely 2017. december 15-én alakult meg, az Orvosi és Egészségtudományi Szakbizottság keretein belül, a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságán. 

Az idei továbbképzés egy rendhagyó esemény volt, hiszen a partnereinkkel közösen ünnepelhettük meg a BIONIIKA születésnapját. 2024. február 1. egy meghatározó dátum a BIONIKA életében, hiszen 35 évvel ezelőtt ilyenkor alapítottuk meg cégünket, amely az elmúlt évtizedek alatt az ország meghatározó és kedvelt fogászati implantátum és felépítmény gyártójává nőtte ki magát. Ez a nagymértékű fejlődés a folyamatos innovációs tevékenységünknek és elkötelezett partnereinknek köszönhető, amit ezúton is szeretnénk megköszönni minden együttműködőnek! 

A továbbképzés tematikája

 • A továbbképzés első előadója Dr. Komlóssy Attila fogszakorvos, paradontológus volt, aki előadásában a kerámia alapú implantátumok múltját és jövőjét mutatta be, mely a fejlesztőknek is gondolatébresztő volt.
 • A következő előadó Dr. Pásztor Zsolt, a Premet Kft. ügyvezető igazgatója volt, aki a titán lézerszinterezés legújabb és legizgalmasabb megoldásait ismertette meg, naprakészen a jelenlévőkkel. Az előadás során betekintést nyerhettek abba, hogy hogyan formálja ez a technológia a fogászat területét és milyen új lehetőségeket teremt a jövőben.
 • A lézerszinterezés után protetikai vizekre eveztünk, hiszen a Dr. Danyi Csanád implantológus és Rigó Balázs fogtechnikus szakember közös előadásából olyan korszerű fogpótlásokat ismerhettünk meg, amelyek a legmodernebb CAD/CAM technológia segítségével készültek.
 • Dr. Katona József szájsebész főorvos a Szent János kórház, Szájsebészeti Osztályán eltöltött évei során szerzett gyakorlati tapasztalatairól tartott előadást, amiben részletesen beszélt a szájsebészeti implantátumokkal kapcsolatos kihívásokról és a mindennapok során felmerülő különleges estekről, különös tekintettel a nehéz múltra.
 • A továbbképzés Prof. Dr. Hegedűs Csaba videós előadásával folytatódott, aki a Debreceni Egyetemen eltöltött munkássága révén már több száz fogorvos és implantológus kollégát nevelt ki az elmúlt évek során. Előre felvett előadásában nem hétköznapi protetikai megoldásokat mutatott be nekünk különböző eseteken keresztül.
 • A nem hétköznapi protetikai megoldások bemutatása után egy olyan témával foglalkoztunk, ami nagyban meghatározza az implantátumos beavatkozások sikerességét, hiszen minden fogpótlás a precíz és pontos lenyomatvétellel kezdődik. Dr. Becsky Áron implantológus előadásában azt a korszerű és ideális lenyomatvételi technikát mutatta be, amit már évek óta használ a saját és vendég praxisaiban. Az egyedi ferde lenyomatvételi fejek mellett a jelenlévők megismerkedhettek a magyar szabadalmi oltalommal rendelkező BIONIKA 3D Builder titánhálókkal, melyek lehetővé teszik az implantációval egy időben történő csontpótlást.
 • A következő előadónk, Dr. Marada Gyula PTE ÁOK Intézet igazgatóhelyettes, osztályvezető főorvos volt, aki egy előre felvett előadás keretén belül mutatta be a széleskörű protetikai alternatívák gyakorlati alkalmazását.
 • A napot Ifj. Hajdú József előadása zárta, aki egy nagyon aktuális témával foglalkozott, hiszen a Mesterséges Intelligencia (MI) emberi egészség megtartásában való szerepét mutatta be a jelenre és a jövőre vonatkozóan.

Megemlékezés id. Dr. Klenk Gusztáv munkásságáról

A 2024. február 2-ai esemény egy remek alkalom volt arra, hogy büszkén tekintsünk vissza az elért mérföldkövekre és köszönetünket fejezzük ki elkötelezett csapatunknak és a tehetséges implantológus kollégáinknak, akik a fogászati szakma iránti alázatos munkájukkal és szakértelmükkel hozzájárultak a BIONIKA sikertörténetéhez. A kezdeti termékfejlesztésben kiemelkedő szerepe volt Id. Dr. Klenk Gusztávnak az egykori Stomatológiai Intézet Szájsebészeti Osztály osztályvezető főorvosának, aki kísérleti beültetéseivel és szakvéleményével, az 1980-as évek végén nagyban hozzájárult a BIONIKA cég indulásának sikerességéhez. Az alkalmat megragadva, a BIONIKA 35 éves évfordulóját meghittebbé téve, felkértem Dr. Katona József főorvos urat, hogy megemlékezzen Id. Dr. Klenk Gusztáv fogorvosi szakmai munkásságáról, az Emberről, a Barátról és a Családapáról.

Részlet Dr. Katona József ünnepi megemlékezéséből

„…Ma is nagy feladat Gusztit méltatnom. Élve a bemutató szabadságával, Gusztit inkább emberi oldaláról mutatom be, azért is mert családi élete mai értékvesztett világunkban legalább annyira példaadó, mint kimagasló szakmai munkássága. Családszeretetét nem a most divatba jött és a mindenki által hangoztatott lozungokból, hanem családi hagyomány útján, keresztényként folytatta. „Már szájsebész apám és a szakmában dolgozó édesapád is jól ismerték egymást. Medikus koromban a gyakorlatok idején apám így szólt hozzám: „Menj be a Klenk doktorhoz a rendelőibe és állj a háta mögé, és minden mozdulatát figyeld, mert ő úgy manueliter, mint elméletileg nagyon jól képzett ember. Sokat tudsz tőle tanulni!„ Délutánonként bejárva, mint általában oktatási gyakorlatainkon, nem a gyakorlat végét, hanem a következőt vártam, hogy ismét figyelhessem, beszélgethessek vele. Addig mesélt a szájsebészet szépségeiről, míg az meggyőzve engem, hivatásomnak választottam. Néztünk egy beültetett beteget, Guszti így szólt: ”Fogat fogsz húzni, injekciózd be a beteget!” Hát forogni kezdett velem a világ. Az első beteget neki köszönhetem. A zsibbadás beálltáig majdnem anginázni kezdtem. Kezembe nyomta a fogót. Ma azt mondom, hogy a fog magától esett ki. Guszti akkor átkarolt és mosolyogva azt mondta: „Remek volt, nagyszerűen csináltad!” Guszti, Guszti te bizony akkor kicsit lódítottál. Azzal vígasztalt a munkám során, hogy délelőtt azt csinálhatod, amit szeretsz, de nem fizetnek meg, délután pedig csinálhatod roskadásig az egysíkú fogászati rutint, amit viszont megfizetnek. A kettőből, ami nem lesz könnyű, több idővel ugyan, de megélhetsz.”„Míg a földön jártál 1940-től, mindenki szeretett, aki ismert téged. Szerettek diáktársaid, tanáraid, tiszteltek kollegáid, professzoraid. Bizonyítványod jeles volt az egyetemen is, fényképeidről tiszta, meleg tekintettel nézel ránk. Kiváló, neves orvos lettél abban az időben, amikor a magadfajtáknak többször annyit kellett letennie az asztalra, hogy munkáját végezhesse. Hosszú évekig tartó szájsebészeti osztályos munka és rendelések következtek, nagy rutint szerezve, pártkönyv nélkül, Pestre kerültél a stomatológiára, ahol munkásságod fogalommá vált. Rendelőd gombja hamar kifényesedett, mert téged nem a párt- és szakszervezeti gyűléseken lehetett megtalálni, hanem a rendelődben.”

Id. Dr. Klenk Gusztáv

(1940-2011)

Akire mindig számíthattunk!

A BIONIKA 35 éve szolgálja a fogorvosok és traumatológusok gyógyító munkáját, a páciensek gyógyítását. Akire mindig számíthattunk a kezdeti időben, Dr. Klenk Gusztáv, a hajdani Stomatológiai Intézet Osztályvezető főorvosa, aki önzetlenül támogatta, jobbító szándékkal végzett bionikai kutatás-fejlesztési munkánkat a fogászati és a traumatológiai szakterületeken. Dr. Klenk Gusztáv nagy szakértelemmel ültette be a BIONIKA implantátumokat. A sikeres beültetések eredményeként kaptuk meg az akkori engedélyező hatóság, az ORKI forgalmazási engedélyét:

 1. 1992. „BIONIC” egy és kétfázisú penge implantátum
 2. 1993. „CONEFIT” kétfázisú osszeointegrációs csavar implantátum
 3. 1993. „BIOPLANT” kétfázisú osszeointegrációs csavar implantátum
 4. 1993. „SLIM” egyfázisú csavar implantátum
 5. 1993. „SPEEDY” BICORTICALIS implantátum

Ezen rendszerek napjainkban is korszerűek, az előrelátásunknak és a sokoldalú, kísérleti beültetéseknek köszönhetően. A 35 éves múltunk is azt mutatja, hogy stabilan hosszú távra terveztünk Dr. Klenk Gusztáv segítségével. Hálánk jeléül a BIONIKA Medline Kft. telephelyén található egyik termünket Id. Dr. Klenk Gusztáv teremnek neveztük el, továbbá egy ünnepélyes emlékplakett átadást is tartottunk.

Részlet Hajdú József ünnepi megemlékezéséből

„Kedves Guszti! Én bízom benne, hogy amikor bejövünk az ajtón, elolvassuk a feliratot: „Dr. Klenk Gusztáv Terem” és meglátjuk a falon, ahogy a fényképről ránk mosolyogsz, az serkentően fog hatni a további életünkben, a további munkáink során. Köszönöm GUSZTI! Köszönöm a családom, a BIOINIKA munkatársai és az összes fogorvos és fogtechnikus nevében, akiknek hivatást és munkát tudtunk adni. Természetesen a gyógyulni vágyó páciensek nevében is köszönöm, akik visszanyerhették a rágás funkcióját és ma már szégyenkezés nélkül képesek mosolyogni. Ezennel átadom a Dr. Klenk Gusztáv Terem avatási emlékplakettjét Fiadnak, Ifj. Dr. Klenk Gusztávnak, aki méltó módon követte édesapja nyomdokait. Neki adom át szinte fákjaként, aminek a lángját Tőled kaptuk, hogy szakmai elhivatottságodat, emberségedet megőrizzük és tovább vigyük. Átadom azoknak, akik itt vannak köztünk: Gyermekeidnek, Unokáidnak és Kedves Feleségednek, a teljes KLENK Családnak, akik jelenlétükkel is őrzik szeretetedet és erősítenek bennünket.”

A BIONIKA Csapata bízik benne, hogy minden részvevő hasznos időtöltésként nyugtázta a 35 éves BIONIKA ünnepi, 16 kreditpontos továbbképzését, melyen igyekeztünk hálánkat kifejezni a fogorvosok és fogtechnikusok széles csapatának, akik 35 éven keresztül velünk együtt ismerkedtek a fogászati és traumatológiai implantológia egyre korszerűbb gyógyítási lehetőségeivel a szakma elkötelezett művelése során. Immár hagyománnyá vált, hogy a BIONIKA Medline Kft. évről-évre kreditpontos konferenciákat szervez, hol a Pécsi Egyetem, hol a Debreceni Egyetem támogatásával, amit ezúton is hálásan köszönünk. A mostani, február 2-ai konferenciánk egy „Hibrid” rendezvény volt, melynek előadásai továbbra is megtekinthetők online, a BIONIKA YouTube Csatornáján.