Dr. Miskolci Sándor gyakorlati tapasztalatai a BIONIKA Bioplant BC rendszer használata során

 

Bizonyos szituációkban a fogatlan állcsontgerinc oro-vestibularis átmérője elégtelen a hagyományos 4-4,3 mm vagy akár a 3,3 – 3,5 mm vastagságú implantátumok felhasználásához. Abban az esetben ha a páciens általános állapota, beleegyezésének hiánya vagy a csontszövet helyi sajátosságai nem teszik lehetővé a processus alveoláris vertikális átmérőjének mesterséges növelését (laterális onlay plasztika, gerinchasítás, tágító osteomok használata), lehet létjogosultsága az implantológiai piacon több gyártó termékkínálatában létező vékony (2,3 – 2,8 mm) átmérőjű ún. tűimplantátumoknak.

Klinikai gyakorlatunkban immáron hat éve a BIONIKA Medline Orvostechnikai Kft. által gyártott 2,3 mm illetve 2,8 mm nyaki átmérőjű BIOPLANT bicorticalis (orális illetve vestibularis) megtámasztású csavar implantátumokat használjuk szűkös oro-vestibularis átmérőjű csontkínálat esetén, amennyiben nincs lehetőség valamilyen okból a gerincél szélesítésére. Ezen implantátumok protetikai felhasználása során minden esetben törekszünk akár egymással, akár más implantátumokkal való sínezésére, egységbe foglalására, mely történhet egybeöntött hídvázak, illetve stéges mezo-struktúrák segítségével.

Ismert, hogy az optimális implantátumműcsonk kapcsolat az implantátum testen belüli. E típusú elhorgonyzás esetén a kb. 3 mm vagy az alatti átmérőjű implantátum nyaki vastagság már a törés veszélyét hordozza magában. A műtét alatti pozícionáláshoz illetve a kapcsolódáshoz szükséges külső hatszög lapolás tehát kompromisszum, egyúttal – más hasonló termékektől eltérően – magában hordozza a variabilitás lehetőségét. A behelyezéstől függően intra- vagy szupramucosalis helyzetű, vállszerűen kiképzett, kiszélesedett implantátum nyakból folytatódik a hatszög alapú, 2 mm magasságú műcsonk, amire egy átmenő csavarral különböző műcsonkok rögzíthetők:

  • indivuduálisan frézelhető henger,
  • csonkakúp,
  • fordított csonka kúp
  • gömbfej rentenciós elem.

Lehetőség van közvetlenül e felszínre illeszkedő korona vagy mezostruktúra váz mintázására, ezek akár csavaros, akár ragasztásos rögzítésére. Továbbá mód van arra is, hogy a rögzítőcsavar helyére egy hosszabb, hatszög hasábbal megegyező átmérőjű csavart rögzítsünk (akár be is ragasszunk), így mintegy egyfázisúvá téve, meghosszabbított műcsonkú implantátumunkat a klinikai szituációhoz igazíthatjuk, csiszolhatjuk. A protetikai varibialitása mellett a termék nagy előnye, hogy extrém, akár 22-28 mm hosszúságban is elérhető.

Azon betegek esetében akik státusza lehetővé teszi az extrém hosszúságú implantátumok felhasználását, megelőzően 3D CT felvétel készítését indikáljuk, majd a műtét gondos tervezését követően, a beavatkozás során az implantátum fészek előfúrásához illetve magfúrásához a forgóeszközök fokozott külső és belső hűtése kíséri a folyamatot. A peri-implantális lágyrész gyógyulás a mukoperiosteum vastagságának függvényében sub- vagy transgingivális. Lehetőség van azonnali, korai vagy késői protetikai terhelésre is, mi az utóbbit preferáljuk.

1. Esetleírás: a paciens augmentációs műtétektől elzárkózott, ennek megfelelő mimimálisan elégséges csontkínálat, implantátum pozíciók. A 24 helyén Camlog® 3,8 x 11 mm, 15, 12, 21 helyének megfelelően BIONIKA Bioplant Bicorticalis implantátumok változó hoszúsággal, 13, 23 fog öntött csapos vállas sapkák. Osztott mezostruktúra (stég), 13, 23 műcsonkokon csak dentális megtámasztással, implantátumokon közbenső elemekkel megtámasztás és elhorgonyzás oldható csavarrögzítéssel. Az overdenture 3 db preci-horix elhorgonyzással.

Pozícionáló műcsonkok, lenyomatvétel előtt

A kész lenyomat, közti elemek illetve labor analógok összeillesztése után

Az elkészült fogmű: 13 – 11 között osztott stég, középső horix mátrixa nélkül (Ajtay József fogtechnikus munkája)

Dr. Miskolci Sándor

Fog és szájbetegek szakorvosa, dento-alveoláris szájsebész szakorvos

 

Cikk információ

  • Szerző |Dr. Miskolci Sándor
  • Dátum |2017.01.24.
  • URL | www.bionika.hu