Visszaemlékezés a COVID-ra

Legnagyobb tiszteletünk Önnek és a szakmában dolgozóknak

e-BIONIKA Hírek

Szinte elképesztő, hogy a fogászati iparág és a fogorvosok milyen rugalmasan vészelték át a koronavírus időszakát, ami korántsem volt mentes a kihívások tekintetében. Hihetetlen, hogy jelen cikk írása időpontjában 690 millió COVID19 esetet regisztráltak már világszerte, amiből sajnos mindössze  662 millió ember gyógyult fel. A regisztrált betegek száma 2022 április óta jelentősen csökkent, így időszerűnek gondoljuk, hogy visszatekintsünk a COVID-ra, ezáltal tisztelegve partnereink kitartása és rugalmassága előtt.

Lézer a fogászatban

A COVID-19 pandémia hatása a fogászatra

A COVID-19 világjárvány alatt a fogorvosoknak és a fogászati személyzetnek az eljárások során kialakult ellátási sajátosság miatt megnövekedett kitettséggel kellett számolniuk, ami magasabb kockázatot is jelentett a fertőzésveszélyre vonatkozóan.

E kockázatok kezelése érdekében világszerte új irányelveket vezettek be, beleértve a betegek szűrését, a hőmérséklet-szabályozást és testhő mérést, a levegőtisztítást, a felületek és kezek fokozott fertőtlenítését, valamint a védőfelszerelések és fizikailag megjelenő “blokádok” vagy plexik használatát. 

A gyermekfogászatban, a fogszabályozásban, a szájsebészetben és a parodontológiában is jelentős növekedés tapasztalható a telemedicina, különösen a “távfogászat” területén, amely a fogászati ellátás nyújtásának eszköze lett, miközben minimalizálja a vírusátvitelt. 

A távkonzultáció, a távdiagnózis, a távszállítás, a távkezelés és a távmonitorozás nemcsak a betegellátás, hanem a fogászati oktatás és kutatás értékes eszközeivé is váltak. 

Áttekintésünk összefoglalja a világjárványnak a fogászati ellátásra, a fogászati személyzetre és a fogászati oktatásra gyakorolt hatásáról szóló jelenlegi szakirodalmat. Hangsúlyozza az új protokollok és technológiák sikeres alkalmazását a fogorvosi gyakorlat különböző ágainak szerves részeire vonatkozóan, és rávilágítunk azok jövőbeli következményeire is.

Lézer a fogászatban

Hogyan védekeztünk?

Ancuta Goriuc et al., (2022) összefoglaló tanulmánya rámutatott arra, hogy a fogorvosok, fogászati szakemberek jellemzően milyen folyamatokat adoptáltak és tartattak be betegeikkel.

Ennek lépései a következők voltak:

  • Felmérték, hogy a pácienseknek valóban szükséges-e a kezelés (általában telefonos egyeztetéssel),
  • Megérkezést követően testhőmérsékletet mértek, jellemzően digitális lázmérőkkel,
  • Kézfertőtlenítő eszközöket helyeztek el, amit a megérkezést követően azonnal használni kellett a pácienseknek,
  • Eldobható lábzsákot alkalmaztak, amelyet a páciensnek a kezelés előtt fel kellett húznia cipőjére,
  • Korlátozták a váróban tartózkodó betegek számát (jellemzően max. 1 fő)
  • UV lámpákkal minimalizálták a kórokozók számát,
  • Légtisztító készülékeket és aeroszolokat alkalmaztak a levegő sterilizálására.
Lézer - Einstein

Újszerű megközelítések a megelőzés érdekében

A távfogászat a fogászat távoli, információs és kommunikációs technológia segítségével történő gyakorlását jelenti. Céljai megegyeznek a személyes ellátással, és magukban foglalhatják a diagnózist, a megelőzést, a kezelés utáni nyomon követést, a szakorvosi tanácsadást, a kezelést, a receptek felírását, a beutalók kiadását és még sok más dolgot. A fogorvosok mintegy 80%-a elfogadta és el is fogadja az elővigyázatossági ajánlásokat, de azokat az egyes fogászati kezelések sajátosságaihoz igazítják. 

A fogorvosok például az iránymutatásokon túlmenően további védőfelszereléseket, higiéniai és szellőztetési eljárásokat vezettek be, a fertőzött vagy gyanús betegek kezelését a nap végén részesítették előnyben, és FFP3 maszkokat használtak a kezelés során, hogy fokozzák a csapataik biztonságát. Ezenkívül a fogorvosok mintegy 78%-a nyolc óra használat után lecserélte az FFP2 maszkot, még akkor is, ha nem fertőzött betegeket kezelt, és 62%-uk az FFP2 maszkot FFP1 sebészeti maszkkal fedte le.

Míg a SARS-CoV-2 elsősorban a levegőben terjed, a fogorvosi rendelők könnyebben tudják ellenőrizni a nyálfertőzést. A legújabb tanulmányok szerint a szívókapacitás növelése nagy mennyiségű levegővel hatékonyan kiküszöbölheti a vírusfertőzést. Az olasz fogorvosok a fogászati kezelőhelyiségek szellőztetését is bevezették megelőző intézkedésként, függetlenül a konkrét fogászati eljárástól. A rosszul szellőző helyiségekben a nagy hatékonyságú részecskeszűrőkkel (HEPA) ellátott hordozható légszűrők használata hatékonynak bizonyult az aeroszol felhalmozódásának csökkentésében és az aeroszol eltávolításának felgyorsításában. Összességében ezek az intézkedések jelentősen csökkentik a SARS-CoV-2 fertőzés kockázatát a fogorvosi rendelőkben, így a COVID-19 megbetegedés kockázata viszonylag alacsony maradhat.

Fogászati közegészségügyi kérdések a COVID-19 pandémia során

Az egyik legkirívóbb válasz reakciót az Olaszok adták a koronavírus megjelenésére. Lezárások, kijárási tilalmak, kötelező bezárások jellemezték az időszakot. Ezért engedje meg, hogy a velük készített interjúk és kutatások adatait osszuk meg Önnel, egyéb szomszédos országokkal egyetemben:

A kutatás szerint a kezdeti hulláma után a fogorvosi rendelők visszatértek a normális állapotba. Az olasz fogorvosok nagyfokú szorongással és stresszel szembesültek a vírus gyors terjedése és az új egészségügyi előírásokhoz való alkalmazkodás szükségessége miatt. Az első karantén után a fogorvosok mintegy 80%-a folytatta a rendes tevékenységét, bár az újranyitási arány földrajzilag eltérő volt. Olaszországban és az USA-ban 99%-os volt az újranyitási arány, míg az Egyesült Királyságban 36%-os, Palesztinában pedig 47%-os. A fogorvosok a különböző fogászati kezelésekre jellemző megelőző intézkedéseket hajtottak végre. A fogorvosi rendelők azonban jelentős, több mint 70%-os pénzügyi veszteséget szenvedtek el. Egy az Egyesült Királyságban végzett felmérés szerint a fogorvosi rendelők 70%-a csak három hónapig tudta fenntartani szokásos munkaerő-állományát és életképességét.

A fogászati kezelések sajátos aspektuasai a járvány előtt, alatt és után

Egy nemrégiben készült tanulmány a COVID-19 világjárvány előtt és alatt végzett fogászati eljárások változásait vizsgálta. Megállapították, hogy a konzervatív eljárások, mint például a koronális restaurációk és a gyökértömések jelentősen csökkentek a világjárvány alatt, míg a sebészeti eljárások növekedtek. A helyzethez való alkalmazkodás érdekében különböző változtatásokat javasoltak a kezelési eljárásokra vonatkozóan. Például a szuvas elváltozások mechanokémiai kezelésénél a rotációs eszközök helyett kézi eszközöket használtak, a parodontális kezeléseknél pedig a kézi fogkőeltávolítást részesítették előnyben az ultrahangos fogkőeltávolítással szemben. A biológiai módszereket, mint a pulpotómia vagy a pulpectomia, lehetőség szerint tüneti irreverzibilis pulpitiszes esetekben javasolták. A súlyosan érintett fogak eltávolítása súlyos fájdalommal járó kiterjedt romlás esetén volt lehetséges (előírás szerint) a fertőzés kockázatának csökkentése és a kezelési idő minimalizálása érdekében. A felszívódó varratokat túlzott vérzéssel, többszörös foghúzással vagy szájsebészeti beavatkozásokkal járó esetekben részesítették előnyben. Gyermekbetegeknél a nem invazív vagy minimálisan invazív módszereket részesítették előnyben az aeroszoltermelő eljárások csökkentése érdekében, mint például a repedészárás, a lakkok helyi alkalmazása és a gyantainfiltráció az ICON-módszerrel. Ezenkívül bizonyos eljárásokat, mint az indirekt fedés, az atraumatikus restaurációs kezelés, az ideiglenes terápiás restaurációk, a Hall-technika és a diamin-ezüst-fluorid alkalmazása, a vírusátvitel és a kontamináció minimalizálása érdekében növelték.

Teledentisztika

A telemedicina, beleértve a teledentisztikát is, hatékonynak bizonyult a COVID-19 korlátozások egészségügyi ellátásra gyakorolt hatásainak enyhítésében. A fogorvosok távkonzíliumokat és arra alkalmas rendszereket vezettek be. A fogorvosi iskolák elfogadták a távoktatást, és a szájegészségügyi kezelés és megelőzés érdekében távgyógyászati platformok jelentek meg. A távfogászat sikeresnek bizonyult a távoli betegkezelésben, beleértve a szájüregi patológiák diagnosztizálását és nyomon követését. Nem sebészeti és sebészeti kezelésekre is alkalmazzák, csökkentve a költségeket és a várakozási időt. A teledentisztika a gyermekfogászatban, a szájgyógyászatban, a fogszabályozásban és a parodontológiában bizonyult hatékonynak. A krónikus betegségben szenvedő, speciális igényű és távoli területeken élő betegek számára előnyös a kevesebb látogatás és a rövidebb várakozási idő. Azonban nem minden fogorvosi rendelő van felkészülve a teledentisztikára, és ez erőforrásokat és infrastruktúrát igényel. Az azonnali üzenetküldő alkalmazások, például a WhatsApp, megkönnyítették a kommunikációt és a teleradiológiai konzultációkat. A száj- és állkapocssebészeti beavatkozásokat követő utógondozás is elvégezhető távolról. Összességében a távorvoslás döntő szerepet játszik a betegek csoportosításában, a személyes látogatások csökkentésében és a kórokozóknak való kitettség minimalizálásában, de további kutatásokra és szabványosításra van szükség.

A COVID-19 hatása a fogászati személyzetre, csapatra

A COVID-19 világjárvány jelentős hatással volt a fogászati területen dolgozó asszisztensekre is, ami az orvosi szolgáltatások minőségének csökkenéséhez vezetett. Az olyan tényezők, mint a krónikus betegségek, az immunhiány, a SARS-CoV-2 fertőzés kockázata, a magánkörnyezetben végzett munka és a családi kötelezettségek fokozott szorongást, kiégést és mentális zavarokat okoztak a fogászati asszisztensek körében. Egyes tanulmányok szerint kormányzati szintű kollektív fellépésre és intézkedés csomagra van szükség e problémák kezelésére és megelőzésére. Különösen a fogászati higiénikusok voltak súlyosan érintettek az aeroszol expozíció révén történő foglalkozási fertőzés magas kockázata miatt. A fogászati asszisztensek munkaprotokolljai a magán- és az állami egészségügyi szektorban eltérőek, de ettől függetlenül mindkét szektorban megfigyelhető a magasabb szintű szorongás és úgynevezett post-covid tünet.

Következtetések

A távfogászat elterjedt, és bizonyos alkalmazásokban, például tanácsadás, oktatás és képmegosztás esetén hatékony lehet. Vannak azonban kihívások az irányelvekkel, a szabványosítással, az adatbiztonsággal és a fizikai vizsgálat hiányával kapcsolatban. Az olyan problémák, mint a korlátozott technológiai infrastruktúra, a gyenge internet-hozzáférés és az új technológiákkal szembeni ellenállás szintén akadályozzák a teledentisztika széles körű elterjedését. A betegek hozzáférését, az ellátás minőségét és megfizethetőségét az alkalmazott teledentisztika-modelltől függetlenül biztosítani kell. A kvantitatív elemzések korlátai ellenére a teledentisztika előnyösnek bizonyult a kommunikáció és a kezelés terén a különböző betegcsoportok számára. Költséghatékony, hozzáférhető és felhasználóbarát, és valószínűleg a világjárvány után is tovább fog terjedni. A teledentisztika a fogászati oktatásban és képzésben is szerepet fog játszani. További átfogó tanulmányokra van szükség a teledentisztika megelőzésre, klinikai eredményekre és a kezelésre gyakorolt hatásának értékeléséhez valamennyi fogászati ágazatban. Ezenkívül távoktatási protokollokat kell kidolgozni a biztonságos fogászati oktatás érdekében.

A védőfelszerelések rendelkezésre állása, a megfelelő infrastruktúra és a megfelelő betegirányítás hozzájárult a fogorvosi teamek közötti bizalom és biztonság növekedéséhez. Tanulmányok kimutatták, hogy a jól végrehajtott járványellenes intézkedések csökkenthetik a SARS-CoV-2-vel kapcsolatos foglalkozási fertőzési kockázatokat. A török gyermekfogorvosok körében azonban a COVID-19 megelőzésével kapcsolatos ismeretek kielégítő szintje ellenére van még mit javítani a fertőzés ellenőrzési intézkedések végrehajtásában.

A BIONIKA ajánlata

Mint azt már cikkünk elején kifejtettük, végtelenül büszkék vagyunk és tiszteletünket fejezzük ki a fogászati szakmában dolgozó orvosoknak, asszisztenseknek, fogtechnikusoknak és mindenki másnak.

Partnereink kitartása a miénkkel vetekedett, így hálánk jeléül szeretnénk felajánlani egy 20% kedvezményre jogosító kupont, melyet a BIONIKA saját márkás, egyfázisú termékeire válthat be, értékhatártól függetlenül, egy alkalommal, 2023.06. 30-ig.

20% kedvezmény egyfázisú implantátumra

Nap

:

Óra

:

Perc

:

Mp

Online vagy telefonos rendelésnél hivatkozzon az eBIONIKA20 kuponkódra!

Ancora micro implantátumok 3 féle fej kialakítással.

ANCORA – Micro implantátumok fogszabályozáshoz

A BIONIKA ANCORA rendszere kifejezetten a fogszabályozáshoz kifejlesztett, mini implantátumokat tartalmaz. Az implantátumok önmetsző és önkompressziós menettel rendelkeznek, három féle fejkialakítással érhetőek el: • gömbfejű • sliccelt fejű • furatos fejű

Slim BG és Microlock, hasonló implantátumtesttel, de különböző fejkialakítással.

Slim BG és Microlock rendszerek  Nagy menetemelkedés, kis menetmélység

Alkalmas megoldás átlagos keménységű és lágyabb csontszerkezetek esetén is. Optimális konstrukció az azonnali terhelhetőségre. Jellemzői: • ciklois menetprofil • nagy menetemelkedés • kis menetmélység • a természetes foggyökérhez igazodó kúpos geometria • rádiuszos menetél kiképzés • vékony, hegyes, kúpos végződés • a microlock implantátum esetében a nyak alatti részen mikrobarázdált felület

BIONIC implantátumok, keskeny penge és szigony kialakításban.

 BIONIC – Klasszikus pengeimplantátum

1992-ben, jelentős mérföldkőként először kapott a BIONIKA termék ORKI-engedélyt: a BIONIC enossealis penge implantátum rendszerre. Ez az első magyar titán fogászati műgyökér implantátum, mely 238/92. számon jegyezve ORKI-engedélyt kapott. A BIONIKA ezzel elsőként írta be magát a titán alapanyag felhasználásával előállított magyar fogászati implantátumok történelmébe.

Dentoss implantátumok 90°-os, kúpos végződéssel.

Dentoss  Egyfázisú implantátum lágyabb csontszerkezethez is

A DENTOSS rendszer jellemzői: • kettős bekezdésű ciklois menetprofil • nagy menetemelkedés • nagy menetmélység • a természetes foggyökérhez igazodó geometria • rádiuszos menetél kiképzés • vékony, hegyes, kúpos végződés. Jellegzetes tulajdonságai miatt, alkalmas megoldás, nem csak átlagos keménységű, hanem lágyabb csontszerkezetek esetén is.

Nanoteleszkóp gömbfejű implantátumok.

Nanoteleszkóp  A rugalmas fogrögzítés

A Nano Teleszkóp Implantátumrendszer az átlagosnál keményebb és vékony csontszerkezetnél alkalmazható, kivehető fogművek esetén. Jellegzetes konstrukciós és alkalmazási sajátosságok: Minimál invazív beavatkozás • Rugalmas fogmű kapcsolat • A keményebb mandibula csontszerkezetnél az MD, a lágyabb maxilla esetén, pedig az MX típusú implantátum csavarok használata ajánlott • Nagy primer stabilitás – azonnali “terhelhetőség”, 35 Ncm feletti nyomatékkal becsavarva az állcsontba • A sulkus magassághoz igazodó csavarválasztási lehetőség. • Kúpos ciklois zsinórmenet • Önkompressziós, önvágó és önzáró kúpos menetforma • Önvágó menetélek, elfordulás gátló funkcióval.

Nanoplant gömbfejű implantátumok kivehető fogművekhez.

Nanoplant – Összhangban a természettel

Jellegzetes konstrukciós és alkalmazási sajátosságok: • Minimál invazív beavtkozás – transzgingivális műtéttechnika • OT-CAP micro kompatibilis patent fej • A sulkus magassághoz igazodó csavarválasztási lehetőség • A természetes foggyökérhez igazodó geometria • Önkompressziós, önvágó és önzáró kúpos menetforma • A dinamikus erőhatásnak legjobban ellenálló ciklois zsinórmenet a csavar egyharmadán, mely fokozatosan mélyül és élesedik • Nagy primer stabilitás – azonnali terhelhetőség, 35 Ncm felett

MDI vékony és exra vékony implantátumok, o-gyűrűs sapkával.

MDI Implant System – Minimál invazív implantáció

Az MDI Implantátum Rendszer az átlagosnál keményebb és vékony csontszerkezetnél alkalmazható, kivehető fogművek esetén. Jellegzetes konstrukciós és alkalmazási sajátosságok: • Minimál invazív beavatkozás – transzgingivális műtéttechnikai lehetőség • Rugalmas fogmű kapcsolat • Nagy primer stabilitás – azonnali “terhelhetőség”, 35 Ncm feletti nyomatékkal becsavarva az állcsontba  •  Imtec MDI kompatibilitás

Zygomat implantátumok a járomcsontba beültetve, az ábrán normál implantátumokkal kombinálva.

Hybrid Zygomat  Megoldás kiterjedt csonthiány esetére

Sokoldalú megoldást biztosító implantátumcsalád. A Hybrid Zygomat kiterjedt csonthiány esetén nyújt megoldást csontpótlás nélkül. A rendhagyóan hosszú (kínálatunkban 35-55 mm hosszméretű) implantátumokat a járomcsontba (zygoma) ültetik be.

Hybrid mini műgyökér, vékony implantátumok "darázsderék" kialakítással.

Hybrid mini – Sokoldalú mini implant

Egyre gyakrabban lehet találkozni kis csontkínálattal rendelkező páciensekkel, akiknek természetesen igénye van arra, hogy visszanyerjék fogazatuk százszázalékos funkcióját. Segítségképpen fejlesztette ki a BIONIKA a Hybrid mini implantátum rendszerét, mely számukra is lehetővé teszi sokoldalúan használható fogművek gyártását.

A HYBRID mini implantátumok az átlagos keménységű és vékony csontszerkezet esetén alkalmazhatóak, kivehető vagy csavarozott fogművekhez, a használt felépítmények függvényében.

Speedy implantátum széles skálájú hosszméretben kapható.

Speedy  Ha fontos a flexibilitás és a bicorticális megtámasztás

Speedy rendszerünk jellegzetességei: flexibilis aesthetic fejkialakítás  (0-35°-ig) •  a hajlítható nyak alatti platform switcing, RadiálFix barázdákkal • rádiuszos menetél kiképzés • ciklois menetprofil  • nagy menetemelkedés • nagy menetmélység • a természetes foggyökérhez igazodó kúpos, önkompressziós menet • vékony, hegyes, kúpos végződés •  elfordulásgátló vágóél

Hybrid Classic, külső hatszöges fejrésszel.

 Hybrid Classic – Cserélhető felépítményekkel

A Hybrid Classic implantátum jellemzői: Brönemark típusú hatszög keresztmetszetű fejrész belső kúppal és csavarmenettel. Micro menetstruktúra négy bekezdésű kortikális zsinórmenettel. Két bekezdésű normál zsinórmenetes test rész a dinamikus erőhatások csillapítására. Növelt kontúrral és növelt menetmélységgel rendelkező a primérstabilitást adó ciklois menetstruktúra, önvágó éllel és elfordulásgátló horonnyal. A csavarmenet minden eleme rádiuszos kiképzésű, folyamatosan változó keresztmetszetű.

Bioplant egyfázisú implantátum különböző fejkialakításokkal.

BIOPLANT – egyfázisú és bicortikális rendszerek

Az implantátum állcsontba kerülő része kúpos maggal ellátott sűrű csavarmenet, külső kontúrja hengeres, illetve közel egyharmad részt kúpos paláston fut, és félgömb végződésű. A lágyrészbe nyúló nyaka az íny vastagságától függően három méretben választható. Az egyfázisú Bicortikális Implantátumrendszer fejrésze hatszög geometriájú, a felépítmények rögzítésére belső csavarmenet szolgál. Az egyfázisú Implantátumrendszer keskeny és széles vállszélességű típusokban is elérhető.

Conefit Slim kivehető és ragasztott fogműhöz alkalmas fejekkel.

CONEFIT SLIM – A klasszikus csontbarát

A Conefit Slim Implantátum rendszeren belül háromféle fejtípusú implantátum küzül választhat: Classic, aesthetic és gömbfejű. A CONEFIT Slim Implantátumrendszeralkalmas megoldás, átlagos keménységű és lágyabb csontszerkezetek esetén is. A műtét kis feltárásból is elvégezhető, eleget téve a minimál invazív követelménynek. Optimálisabb konstrukció az azonnali terhelhetőségre.

Források:

  • Ancuta Goriuc, Sandu, D., Tatarciuc, M. and Ionut Luchian (2022). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Dentistry and Dental Education: A Narrative Review. [online] 19(5), pp.2537–2537. doi:https://doi.org/10.3390/ijerph19052537.
  • Bakaeen, L.G., Masri, R., AlTarawneh, S., Garcia, L.T., Abeer Alhadidi, Amar Hassan Khamis, Hamdan, A. and Baqain, Z.H. (2021). Dentists’ knowledge, attitudes, and professional behavior toward the COVID-19 pandemic. [online] 152(1), pp.16–24. doi:https://doi.org/10.1016/j.adaj.2020.09.022.

  • Worldometers.info. (2023). COVID – Coronavirus Statistics – Worldometer. [online] Available at: https://www.worldometers.info/coronavirus/